Edgar Alan Po – SAM

SAM

Još u detinjstvu ja ne bejah
drugima sličan – niti gledah
drugima slično – nije htela
duša da pije s istog vrela –
S izvora istog nisam pio
ni svoju tugu – zanos čio
ne mogah srcu svom da dam –
i sve što voleh – voleh sam.
Tad – u detinjstvu – u dan prvi
burnog života mog, povri
iz svih dubina dobra i zla
ta tajna što me večno grizla –
iz bujicâ, iz gorskog zdenca,
iz planinskog crvenog venca –
iz sunca koje slî vrh mene
u jesen boje pozlaćene –
iz munje čija plamna strela
kràj mog je puta proletela –
iz bure kojom sav se oblih
i oblaka što dobi oblik
(ne muteć plavet tu visoku)
demona nekog u mom oku.

(Baltimor 17. mart 1829)

Edgar Alan Po