Jovan Jovanović Zmaj – Prvi sneg

PRVI SNEG 

Gledaj samo, gledaj samo
je l’ to šećer, mamo?
Nije šećer, čedo moje,
to je hladno, ledeno je.

Leden šećer! reče Lela.
Pa to sam ja većem jela.
Hajd u sobu, ludo mala!
I mati se nasmejala.

 

Jovan Jovanović Zmaj