Jovan Jovanović Zmaj – Riznica pesama za decu

Jovan Jovanović Zmaj – Riznica pesama za decu

1. Svet

2. Mali brata 00:42

3. Taši, taši 01:30

4. Kupanje 03:27

5. U novom kaputu 04:32

6. Materina maza 05:21

7. Sad je već velika 06:37

8. Pačija škola 07:16

9. Mačka i njena tri mačeta 08:26

10. Pazar 09:44

11. Ko je gospodar? 10:45

12. Dete i leptir 11:20

13. Žaba čita novine 12:00

14. Stara baka 12:29

15. Laza 13:11

16. Mala 13:32

17. Mali Jova 13:59

18. Brata se duri 15:06

19. Napomena materi 16:01

20. Ptica Tilatale 16:27

21. Zagonetke 17:56

22. Ovako se spava 20:39

23. Pomalo, pomalo, pa eto ti mnogo 20:54

Izbor: Mira Alečković

Ilustracije: Vladana Likar-Smiljanić

Izdavač: „Vuk Karadžić“ Beograd