Frančesko Petrarka – SONET 1 (Vi što slušate rasut u stihove…) / Kanconijer

Frančesko Petrarka – SONET 1 (Vi što slušate rasut u stihove… / Voi ch’ ascoltate in rime sparse il suono / Kanconijer

Vi što slušate rasut u stihove
Zvuk uzdisaja, srca moga hrane
U prve mlade lutalačke dane
Kad bejah delom drugi neki čovek,

Nadam se da ću za nov plač i reči
O bolu, nadi koja zaludna je,
Shvati li ko iskustvom ljubav šta je,
Ne samo oprost već i milost steći;

Al’ celom narodu sam, dobro vidim,
Služio dugo za podsmeh i priče;
Stog često sebe u sebi se stidim;

Iz mog buncanja plod sramote niče,
I pokajanje, i jasnost saznanja:
Što godi svetu, to je kratka sanja.

Frančesko Petrarka

Prevod: Ivan V. Lalić