Huan Ramon Himenes – NE (Prevod: Ivo Andrić)

Huan Ramon Himenes – NE / Prevod: Ivo Andrić / Pesnički prevodi

Dok ja prolazim, more mi,
za trenutak, reče: da.

A zatim, odjednom,
po stotinu, po hiljadu puta: Ne!
Ponavljajući ga do u stravičnu beskonačnost.
Ne, ne! Ne!! Ne!!!, sve više,
sve jače sa noći. —

Njegova poricanja
slivaju se u jedno ko talasi.

— Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne!

I celo more, tamo ka Istoku, samo je
Jedno beskrajno, crno, kruto i hladno
Ne!

Huan Ramon Himenes

Prevod: Ivo Andrić