Ivo Andrić – LILI LALAUNA

Ivo Andrić – LILI LALAUNA*

Lala lula, luna lina
Ala luna lani lana
Ana lili ula ina
Nali ilun liliana
Lila ani ul ulana
Lani linu ul nanula
Anali ni nina nana
Ila ala una nula
Alauna lul il lala
Alilana, lan, lu, li, la.
Nalu nilu nun ninala
Nala una an anila.

(1950)
* Tako se zvala jedna Grkinja; od slogova njenog imena načinjena je ova „pesma“

Ivo Andrić

Video: Pesmu Ive Andrića Lili Lalauna govori Ivan Marinković 07:04