Jovan Dučić – Ljubav

Ljubav 

Je li ovo ljubav, ili bolna jedna
potreba da ljubim? Ova želja plava,
je li želja srca moćnoga i čedna?
Ili napor duše koja malaksava?

Je li ovo žena koju ljubim, zbilja?
Il’ sen na prolasku preko moga puta,
tumaranje misli bez svesti i cilja,
i sve delo jednog bolnoga minuta!

Ne znam; no na međi toga sna i jave,
vidim moje srce da čezne i pati.
I suze kad dođu, rane zakrvave
– ja ni onda od tog ništa neću znati.

1905.

Jovan Dučić