Ljubivoje Ršumović – BABA ROGA

BABA ROGA

Ima jedna pećina stroga 
u kojoj živi Baba Roga.

A ja sam, valjda razumete,
jedno veoma hrabro dete.

Pa sam rešio, upravo stoga
da joj pokažem njenog boga!

Ali uprkos mojoj galami
Baba Roga se krije u tami.

Nudim joj limun, nosim joj krušku.
Al’ ona ni da pokaže njušku.

Da li postoji, il’ ne postoji?
Uglavnom ona se mene boji.

 

Ljubivoje Ršumović