Ljubivoje Ršumović – TELEFONIJADA

TELEFONIJADA

Na širokom carskom drumu 
Što preseca prašumu
Sreli su se
Beli slon
I jedan crni telefon

HALO
Reče beli slon
HALO
Reče telefon
KO JE
Pita beli slon
KO JE
Pita telefon

Ni komandir šumske straže
Nije znao da mi kaže
Da l’ slon telefonira
Il’ telefon – slonira

 

Ljubivoje Ršumović