Ljubivoje Ršumović – UTORAK VEČE MA ŠTA MI REČE

Ljubivoje Ršumović – UTORAK VEČE MA ŠTA MI REČE

U Novom Sadu svanulo veče
Ma šta mi reče
Južna Morava uzvodno teče
Ma šta mi reče
Na svakom drvetu klikeri zveče
Ma šta mi reče
U Štipu meče uštipke peče
Ma šta mi reče
U brzom vozu šišali kozu
Ma šta mi reče
I kao treće
Zemlja se večeras ne okreće
Niti šta radi
Niti spava
Zemlja večeras zabušava

Ma šta mi reče

Ljubivoje Ršumović

Video: Recitacija pesme UTORAK VEČE MA ŠTA MI REČE Ljubivoja Ršumovića, sa tekstom pesme