Tin Ujević – ODLAZAK

ODLAZAK

U slutnji, u čežnji daljine, daljine;
u srcu, u dahu planine, planine.

Malena mjesta srca moga,
spomenik Brača, Imotskoga.

I bljesak slavna šestopera,
i miris (miris) kalopera.

Tamo, tamo da putujem,
tamo, tamo da tugujem;

da čujem one stare basne,
da mlijeko plave bajke sasnem;

da više ne znam sebe sama,
ni dima bola u maglama.

LELEK SEBRA (1920.)

Augustin Tin Ujević

Video: Pesmu Tina Ujevića ODLAZAK govori Svetislav Vuković