Miroslav Mika Antić – PEHAR (pesma Novom Sadu)

Na formularu za prijavu poreza Mika Antić je otkucao na pisaćoj mašini stihove i poslao ih novosadskoj opštini, i tako svom Novom Sadu, umesto novca, poklonio ovu pesmu…
PEHAR

Srećno ti, Novi Sade, i dobri i tužni i večni,
prosto ti i mudrom i ludom i kad te psujem i slavim.
Sa fruškogorskim čelom i mokrim usnama rečnim,
sa gudalima od krvi i gudalima plavim,
tebe, čija mi groblja i ponos i zakletvu kriju
i kroz tambure plaču i zvone, i vrište, i piju,
i žvaću tu crnu zemlju, tu travu, taj beton i stakla,
a duša nikud odavde – nikud se nije pomakla.

Pa sva čudesa stanu u čudo što me čudi,
a nisu ni krov, ni krošnja, ni ulice, ni ljudi,
već si ono što tinja po ivicama vida,
u naborima smeha, to tvoje i mlečno i vinsko,
to zaistinsko tvoje što se od zvezda otkida,
u neko podbarsko veče i jutro petrovaradinsko,
to divno izmišljeno od ljubavi i htenja,
ta kriška razočarenja i kriška poverenja,
taj sjaj u svetom oku što se i peni i cakli.
A snovi nikud odavde – nikud se nisu pomakli.

Srećno ti i prosto grade! Sunce u čašu natoči!
Živeo! Nasledi od nas i srce i obraz i oči!
Živeo, jer iza nas će još novi i novi doći
i poznaćeš: u njima naša te ljubav dotakla,
i nikud dalje odavde – nikud se nije pomakla.

Miroslav Mika Antić

UMESTO POREZA – PESMA NOVOM SADU
Pesnik i novinar Miroslav Antić ni ovog januara, kada se podnose poreske prijave, nije u stanju da izračuna svoje prošlogodišnje prihode. Razlog je Antićeva „večita svađa sa računom“ koja se proteže – kako on veli – još iz osnovne škole. Jednostavno, on ne zna koliki su mu bili prihodi u prošloj godini, a tvrdi da su, ipak, bili takvi da bi trebalo da plati porez.
Umesto novca, on je novosadskoj opštini, odnosno Novom Sadu poklonio pesmu „Pehar“.