Miroslav Mika Antić – Zašto je reka žedna

Miroslav Mika Antić — Zašto je reka žedna

Reka bi mogla da bude okean ako se zgrči
— toliko ima snage,
— toliko srebrne vode.
Al’ reka ne sme da trči,
jer reka
ako ne ode
usahne bez slobode.

Reka bi mogla da bude neka galaksija stara
— toliko svetlosti divne
u njoj se uvek stvori,
al’reka ne sme da stoji,
već rije prostranstva
i para,
jer živi kao kometa: tek ako leti i gori.

Reka bi mogla da bude i njiva proklijala.
Da uđe u žile šuma.
Da drhti u nekom cvetu.

Al’reka je ko dete: do neba radoznala,
sa usnama od vode — najžednija na svetu.

Miroslav Mika Antić

Iz knjige: Antologija Antić, Draško Ređep, Izdavač: Prometej Novi Sad, 2013.