Šarl Bodler – ČERGARI NA PUTU

ČERGARI NA PUTU

To proročko pleme sa zenama plamnim
krenulo je juče, s decom u naručju;
najmanju, da smire njihovu glad vučju,
ponele su majke na dojkama tamnim.

S rukom na oružju idu uz njih ljudi,
uz čeljad skutkanu u povorci kola,
što im za žudnjama pogled nebom bludi
i od tog umoran put je setna bola.

Zrikavac iz svoga skrovišta u pesku
čim ih spazi, pesmu otpočne da vije;
Kibela ljubimce dočeka u blesku:

zbog njih cveta stepa, vir iz stene bije, –
zbog tih lutalica što im zene plamne
otvaraju carstva budućnosti tamne.

Šarl Bodler
(prevod: Božidar Kovačević)