Vesna Parun – Riječ koja nas je uvrijedila

Vesna Parun – Riječ koja nas je uvrijedila

  • Posted on: 13/11/2017
  • By:

Riječ koja nas je uvrijedila

Svjetlo se izmjenjuje sa tamom 
i oluje sa tišinama.
Mržnja se smiruje u srcu
kao bodež u koricama,
i na lice nagrđeno očajem
silazi osmijeh.

Ali riječ koja nas je uvrijedila
ostaje u srcu zauvijek,
dok ne potamni od našeg bola
kao oštrica sjekire zabodena u stijenu.

 

Vesna Parun