Vislava Šimborska – REČI

Vislava Šimborska – REČI

  • Posted on: 17/09/2019
  • By:

REČI

La Pologne? La Pologne? Tamo je strašno hladno, zar ne? — upitala me je i odahnula s olakšanjem. Jer toliko se nakupilo tih zemalja da je u razgovoru još najpouzdanija klima.
— O, gospođo — hoću da joj odgovorim — pesnici moje zemlje pišu u rukavicama. Ne kažem da ih uopšte ne skidaju; ako mesec počne da greje, skidaju ih. U strofama složenim od gromkog hukanja, jer samo to se probija kroz riku bure, pevaju o prostom životu pastira fokâ. Klasici riju ledenom svećom mastila po ugaženim smetovima. Ostali, dekadentni, oplakuju sudbinu snežnim zvezdicama. Ko hoće da se utopi, mora imati sekiru da bi u ledu prosekao prorub. O, draga gospođo.
Tako hoću da joj odgovorim. Ali zaboravila sam kako se na francuskom kaže foka. Nisam sigurna ni kako se kaže ledena sveća i prorub.
La Pologne? La Pologne? Tamo je strašno hladno, zar ne?
Pas du tout — odgovaram ledeno.

Vislava Šimborska

(Preveo: Petar Vujičić)

~ objašnjenje: La Pologne – Poljska (fra), Pas du tout – nikako (fra) – Bistrooki
foto: Wikipedia