Aleksandar Blok – Močvarski duhovi

Oterah te bičem amo
U podne kroz granje,
Da udvoje dočekamo
Prazno blagostanje.

Eto – sedim pored tebe,
Močvara je pusta.
Svedok – Mesec gore s neba –
Iskrivio usta.

Ja sam kao ti, dete šuma,
Šta stasom da kažem,
Od makovog manji zrna –
Zakržljali vraže.

Na šeretskoj kapurini
Zvonce za rastanke.
Iza leđa – u daljini –
Delte pletisanke.

Naš šeretski zanos stine –
Vode mrtve tako.
Zelene se kapurine,
Stoje naopako.

San svoj vode čumom škrope,
Talas rđom line…
Mi smo – napuštene stope
Nečije sudbine…

1905.

Aleksandar Blok

Prevod: Miodrag Sibinović
Aleksandar Blok, Prsten života, BIGZ, 1975.