Aleksandar Sergejevič Puškin – ELEGIJA

ELEGIJA

Preživeo sam svoje bujne želje,
Razmilov’o sam svoje mašte sjaj.
Ostale samo patnje moje velje, –
Po pustim grud’ma luta uzdisaj.

U oštroj buri sudbe nemilosne
Uvenu venac što mi dade maj,
Provodim dane tužne, inokosne,
I čekam, čekam kad će doći kraj.

Takva je jesen, hladni, mrazni dani
S drveta stresu onaj zelen kist,
I samo jedan usamljen na grani
Još dršće, trepće zakasnio list.

A. S. Puškin

Prevod: Jovan Jovanović Zmaj