Ana Ahmatova – ZA BELIH NOĆI

ZA BELIH NOĆI

Vrata nisam zatvarala,
Ne palih sveća sjaj,
Kako sam se umarala,
A nisam legla, znaj.

Gaseće pruge gledati
Kroz hvoja tamni čas
I zvukom se opijati
Što liči na tvoj glas.

I znati, sva izgubljena —
Život je proklet ad!
O, bila sam uverena,
Da ćeš mi doći tad.

1911.

Ana Ahmatova

(Prevod: Stevan Raičković, Sedam ruskih pesnika, BIGZ)