Ana Ahmatova – LJUBAV

LJUBAV

Čas, kao zmija, do klupka
Savivši se kraj srca — baje.
Čas da guče ko gugutka,
Sa beloga okna ne staje.

Čas blesne kroz inje sjajno
Il’ liči na usnulo cveće . . .
Ali sigurno i tajno
Odvodi od mira i sreće.

Ume da rida — u seti
S violinskom molitvom mekom.
Strašio je kad se oseti
U neznanom osmehu nekom.

1911.

Ana Ahmatova

(Prevod: Stevan Raičković, Sedam ruskih pesnika, BIGZ)