Ana Ahmatova – TREĆA ZAČETEVSKA

Vrluda ulica, vrlu…
Ko petlja steže u grlu.

S reke Moskve steže zima.
Trepti plamen u oknima.

Na levu ruku – ledinâ mir,
Na desnu ruku – manastir,

A preko puta – javor moćni,
Sluša jauk u gluvoj noći,

Nagla se svetiljka stara
Ide zvonar sa zvonarâ.

Htela bih naći predeo taj,
Zato što mi je već blizak kraj,

Crnu bih maramu da vežem,
Gutljaj bih nebeske vode sveže.

1922-1940.

Ana Ahmatova

Prevod: Danilo Kiš
Danilo Kiš, Pesme i prepevi, Prosveta