Desanka Maksimović – HVALISAVI ZEČEVI (Zvučna čitanka)

https://youtu.be/nBDsRods4RA?t=840

HVALISAVI ZEČEVI – Desanka Maksimović

Hvalili se zečevi
u zelenoj travi.

Jedan rekô:
„Tako mi
ne otpala ruka,
ne bojim se vuka“.

Drugi rekô:
„Majka
da me živa
ne gleda,
ne bojim se medveda“.

Treći rekô:
„Tako mi
kupusova struka,
ne bojim se lisice,
konopca ni bauka“.

Uto nešto šušnulo
negde ispod grana,
razbegli se zečevi
na stotinu strana.

Desanka Maksimović

Video: Pesmu Desanke Maksimović HVALISAVI ZEČEVI govori Vjera Mujović  14:00