Dušan Duško Radović – O PLAKANJU

Dušan Duško Radović – O PLAKANJU / Misli

Da je suza prava mera čovekova — uči nas, evo, i Dušan Radović. U rukopisnoj zaostavštini proslavljenog pesnika nalazi se i ovaj tekst sa pesnikovim naslovom O plakanju. Nedovršeno, s mnogo variranja i domišljanja ovo delo predstavlja u nas retku knjigu o plakanju.

plače
nije srećan
a ne zna zašto
*
plače
ne može ono što hoće
mora ono što ne bi hteo
*
plače
jer je sebe
drukčije zamišljao
*
ne ume da kaže
ono što ume
da plače
*
rasplače se
kad vidi druge da plaču
žao mu da plaču


plaču oni
koji žale sebe
*
umiru oni
koje ima
ko oplakati
*
neko plače iz očiju
neko iz srca
*
plače
ko nema sreće
da ne plače
*
i plakanje
se mora
zaslužiti
*
veruj očima
ne veruj suzama


plače
čovek
sam
na svetu
nikoga
ne može
dozvati


žene plaču
muškarci se truju
neisplakanim suzama
*
žene plaču
za drugima
muškarci
za sobom
*
muškarci plaču iznenada
nespremni
*
žene plaču
to im je sve
i za radost
i za tugu
*
žene oplakuju žive
kad umru
još jednom plaču
*
žene ostaju
da plaču za nama


kad suze isteku
strašno je ono što ostaje
*
bol ima suze
i ono drugo
što ostaje
posle suza
*
šta ćemo
sa onim
što ostaje
posle plakanja


suza je mala
manja od svega
da bi mogla stati
u oko
*
suze otvaraju
oči
*
Suze su nam
jedina uteha
šta bismo radili
da nema suza
*
suza je mala
manja od svega
naša prava mera
baš koliko treba
*
ništa nije
baš tako i toliko
kao suza


plaču
oni koji vole
za onima
koji ih ne vole
*
neki plaču unapred
*
plaču oni koji prežive
*
plaču živi
što mrtvi
ne mogu plakati
*
plaču
svađaju se sa mrtvima
mrtvi su im se mnogo
zamerili


plaču
oni koje niko ne voli
niko ne voli one koji
plaču.
*
neki pevaju
zato što drugi plaču
*
plaču
nije im žao
ljudi
već nesreće
*
nema ljudi
isplakali smo ih
*
najviše bi plakali
oni koji ne mogu
*
plaču i oni
zbog kojih su mnogi plakali
kad na njih dođe red
*
još ne znaju šta je plač
plaču samo kad ih nešto boli


oni za kojima plačemo
nikada neće saznati
koliko smo ih voleli
*
plačemo i kajemo se
ljudi umiru pre nego
što stignemo da im pokažemo
da ih volimo


plačemo za onima
zbog kojih smo plakali
*
krivi oplakuju nedužne
*
plačemo
da ne umremo
da bismo mogli
plakati
*
bolje da te plačem
nego da te gledam
*
plaču
za tuđom srećom
svoju nesreću
ne vide
*
suza suzi
ne veruje
*
najlepše plačemo
za onim što nikad nismo imali


Dušan Duško Radović

Iz knjige: Dušan Radović O PLAKANJU: Misli. Izdavač: „RAD“, Beograd, 1986.

Video: Dušan Duško Radović – O PLAKANJU, misli (izbor)