Jovan Jovanović Zmaj – DETE I LEPTIR

Jovan Jovanović Zmaj – DETE I LEPTIR / Video: 1. pesmu govore Nikola Simić i  2. pesmu peva Olivera Marković / Tekst pesme:

Dete

Leptiriću, šarenčiću,
hodi k meni amo!
Evo imam lepu ružu,
omiriši samo.

Leptir

Ja bih došo, al’ se bojim
kakve igle klete.
Stisnućeš me, probošćeš me,
p’ onda zbogom, svete!

Dete

Neću, lepko, neću, lepko,
života mi moga.
Samo hoću da izbrojim
kol’ko imaš noga.

Leptir

E, pa to ti mogu kazat’
i izdalje malko:
leptir ima šest nožica.
– A sad zbogom, ranko!

Jovan Jovanović Zmaj, Poziv u komendiju

Video: pesmu govore Nikola Simić i 2. pesmu peva Olivera Marković