Ознака: Nikola Simić

Jovan Jovanović Zmaj – DETE I LEPTIR

Jovan Jovanović Zmaj – DETE I LEPTIR / Video: 1. pesmu govore Nikola Simić i  2. pesmu peva Olivera Marković / Tekst pesme:

Dete

Leptiriću, šarenčiću,
hodi k meni amo!
Evo imam lepu ružu,
omiriši samo.

Leptir

Ja bih došo, al’ se bojim
kakve igle klete.
Stisnućeš me, probošćeš me,
p’ onda zbogom, svete!

Dete

Neću, lepko, neću, lepko,
života mi moga.
Samo hoću da izbrojim
kol’ko imaš noga.

Leptir

E, pa to ti mogu kazat’
i izdalje malko:
leptir ima šest nožica.
– A sad zbogom, ranko!

Jovan Jovanović Zmaj, Poziv u komendiju

Video: pesmu govore Nikola Simić i 2. pesmu peva Olivera Marković

Vladimir Andrić – LAV I LAF

https://youtu.be/nBDsRods4RA?t=561

LAV I LAF – Vladimir Andrić

Vešplav je plav. Mali je svet. U savani, u tihoj kavani, sreli se jedan lav i jedan laf (u petanest do pet).
Lava prati stara slava, a lafa – žirafa.

Poručuje laf iz ćoška:
— Ne žalim troška! Za mene i vernu žirafu molim po kafu, a cenjenom lavu dajte belu kavu.
— Pa ti nisi zdrav! – vrisnu lav – Za lava je crna kava, a belu kafu dajte cenjenom lafu! Može i za žirafu.
— A, ne! – reče laf – Nisi u pravu. Ti ćeš belu a ja crnu kavu. Ovo je, najzad, savana, i – kavana.
— A, ne! – reče lav – Ovo je kafana, samim tim i safana! Dakle, obrnuto.

I tu se posvađaše ljuto.

Prasnu laf: – Leđa su mi široka ko raf!
Prasnu lav: – Leđa su mi široka ko splav!
Dreknu laf: – Kad te tresnem bićeš kriv ko paragraf!
Dreknu i lav: – Kad te tresnem bićeš modroplav!

Poče tuča, prava strava. Maklja li lav lafa il’ laf maklja lava?

Kad ugasnu bitke žar, lav ispade modroplav a laf kriv ko paragraf.

Pojavi se konobar.
— Neka mi prisutni oproste, ali ne služimo krive i modroplave goste!

Tu dođe iz repa u glavu i lafu i lavu.
— Pardon! – reče laf – Ovo beše mali gaf.
— Pardon! – reče lav – Imam vrlo sličan stav.

Pruži šapu lav, pruži šaku laf, rukuju se, pa složno u nesvest — PAF!

Tu konobar beše blag.

– Doneću, ipak, žirafi šlag.

I pođe, ali se saplete o prag.

Vešplav je plav. Mali je svet. I to vam je nauk sav (u petnaest do pet).

Vladimir Andrić

Video: Priču Vladimira Andrića LAV I LAF govore glumci Jasmina Avramović, Feđa Stojanović, Miodrag Milovanov i Nikola Simić  09:21

Ljubivoje Ršumović – DESET LJUTIH GUSARA

DESET LJUTIH GUSARA

Deset ljutih gusara
došlo u moj krevet.
Jedan pao s kreveta —
ostalo ih devet.

Devet ljutih gusara
još ne znaju ko sam.
Jednog sam uspavao —
ostalo ih osam.

Osam ljutih gusara,
ja ih oštro gledam.
Jedan pao u nesvest —
ostalo ih sedam.

Sedam ljutih gusara
pobeglo na brest.
Jedan pao na glavu —
ostalo ih šest.

Šest ljutih gusara
zbrisalo u svet.
Jedan se izgubio —
ostalo ih pet.

Pet ljutih gusara
lete kаo leptiri.
Jedan pao u bunar —
ostalo ih četiri.

Gle, četiri gusara
bes u njima vri.
Jedan puko od muke —
ostalo ih tri.

Tri ljuta gusara,
a protiv njih ja.
Jednog sam zviznuo —
ostala su dva.

Dva ljuta gusara,
a pogled im ledan.
Jedan se okliznuo —
još ostao jedan.

Jedan ljuti gusar
postao je medan.
Prosto se istopio —
ostao nijedan.

U svakom pogledu,
prošla me je strava.
Sad je sve u redu,
može da se spava.

Ljubivoje Ršumović

Video: Pesmu DESET LJUTIH GUSARA Ljubivoja Ršumovića pročitao Nikola Simić