Vladimir Andrić – LAV I LAF

https://youtu.be/nBDsRods4RA?t=561

LAV I LAF – Vladimir Andrić

Vešplav je plav. Mali je svet. U savani, u tihoj kavani, sreli se jedan lav i jedan laf (u petanest do pet).
Lava prati stara slava, a lafa – žirafa.

Poručuje laf iz ćoška:
— Ne žalim troška! Za mene i vernu žirafu molim po kafu, a cenjenom lavu dajte belu kavu.
— Pa ti nisi zdrav! – vrisnu lav – Za lava je crna kava, a belu kafu dajte cenjenom lafu! Može i za žirafu.
— A, ne! – reče laf – Nisi u pravu. Ti ćeš belu a ja crnu kavu. Ovo je, najzad, savana, i – kavana.
— A, ne! – reče lav – Ovo je kafana, samim tim i safana! Dakle, obrnuto.

I tu se posvađaše ljuto.

Prasnu laf: – Leđa su mi široka ko raf!
Prasnu lav: – Leđa su mi široka ko splav!
Dreknu laf: – Kad te tresnem bićeš kriv ko paragraf!
Dreknu i lav: – Kad te tresnem bićeš modroplav!

Poče tuča, prava strava. Maklja li lav lafa il’ laf maklja lava?

Kad ugasnu bitke žar, lav ispade modroplav a laf kriv ko paragraf.

Pojavi se konobar.
— Neka mi prisutni oproste, ali ne služimo krive i modroplave goste!

Tu dođe iz repa u glavu i lafu i lavu.
— Pardon! – reče laf – Ovo beše mali gaf.
— Pardon! – reče lav – Imam vrlo sličan stav.

Pruži šapu lav, pruži šaku laf, rukuju se, pa složno u nesvest — PAF!

Tu konobar beše blag.

– Doneću, ipak, žirafi šlag.

I pođe, ali se saplete o prag.

Vešplav je plav. Mali je svet. I to vam je nauk sav (u petnaest do pet).

Vladimir Andrić

Video: Priču Vladimira Andrića LAV I LAF govore glumci Jasmina Avramović, Feđa Stojanović, Miodrag Milovanov i Nikola Simić  09:21