Lav Nikolajevič Tolstoj – DVA DRUGA (Zvučna čitanka)

DVA DRUGA

Išla šumom dva druga, a pred njih iskoči medved.

Jedan se dade u bekstvo, uspuza se uz drvo i sakri, a drugi ostade na putu. Ništa mu drugo ne ostade, baci se na zemlju
i pretvaraše se da je mrtav.

Medved mu priđe i poče da ga njuši a ovaj prestade da diše. Medved mu onjuši lice, pomisli da je mrtav pa ode.

Kad se medved udaljio, onaj drug siđe s drveta i stade se smejati:
– Deder, reci mi šta ti je medved šapnuo na uho?
– Rekao mi je da su loši oni ljudi koji u opasnosti napuštaju svoje drugove.

Lav Nikolajevič Tolstoj

Video: Priču Lava Nikolajeviča Tolstoja DVA DRUGA govori Branko Pleša  04:02