Frančesko Petrarka – SONET 100 (Taj prozor na kom se sunce jedno vidi…) / Kanconijer

Frančesko Petrarka – SONET 100 (Taj prozor na kom se sunce jedno vidi…/Quella
fenestra ove l’un sol si vede) / Kanconijer

Taj prozor na kom se sunce jedno vidi
kada se njemu hoće, i drugi – južnjak,
i onaj po kome zvoni ledeni zrak
za kratkih dana kad severac bridi;

i kamen gde leti sedi zamišljena
moja draga, u sat samoćom ponesen;
i sva druga mesta na koja baci sen
lepotica, i gde stupi noga njena;

i ono gde Amor iz potaje banu,
i doba proleća što svake godine
stare moje rane obnavlja u taj dan;

i lice i reči koje su dubine
srca mi spoznale da tu i ostanu,
gone mi vid da bude čežnjom uplakan.

Frančesko Petrarka

KANCONIJER

Prevod: M. Rodić