Ivo Andrić – Tama

Tama

Ja ne znam kud ovo idu dani moji,
ni kuda vode ove noći moje. 

Ne znam.

Ni otkud magla ružna
na sve što se čekalo,
ni otkud nemar jadni
na sve što se radilo,
ni zaborav otkuda,
žalosni na sve što se ljubilo.

Magla.

Ko će da mi kaže noćas, šta meni znače
lica i stvari i spomeni minulih dana?

I kuda idu ovi dani moji

I zašto bije tamno srce moje?

Kuda? Zašto?

 

Ivo Andrić