JOTAM – Starojevrejsko besedništvo

JOTAM — STAROJEVREJSKO BESEDNIŠTVO / Iz knjige RETORIKA Branislava Nušića

JOTAM

Sv. pismo. Knjiga o sudijama, glava 9, st. 8—20

Čujte me, Sihemljani, tako vas bog čuo!

Sabraše se jednom sva drveta da izaberu sebi cara, pa rekoše maslini: Budi nam car. A maslina im reče: Zar ja da ostavim pretilinu svoju kojom se čast čini i bogu i ljudima, pa da brinem brigu za druga drveta?

Tada rekoše drveta smokvi: Hodi ti, budi nam car! A smokva im reče: Zar ja da ostavim slast svoju i krasni rod svoj, pa da idem i tumaram zbog drugih drveta?

Tada rekoše drveta vinovoj lozi: Hodi ti, budi nam car! A loza im reče: Zar ja da ostavim vino svoje koje veseli i boga i ljude, pa da idem i tumaram za druge?

Tada sva drveta rekoše trnu: Hodi ti, budi nam car! A trn odgovori drvetima: Ako odista hoćete mene da izaberete sebi za cara, hodite sklonite se u hlad moj; ako li nećete, neka izađe oganj iz trnja i spali kedre livanske.

I eto sada, recite, jeste li pravo i pošteno uradili postavivši Avimeleha carem i jeste li bili pravedni bili prema Jerovalu i domu njegovom, i jeste li se onako odužili kako vas je on zadužio?

Jer otac moj vojevao je za vas ne mareći za život svoj, i izbavio vas je iz ruku madijanskih, a vi danas ustaste na dom oca mojega i pobiste sinove njegove, sedamdeset ljudi na jednome kamenu, a sina sluškinje njegove, Avimeleha, postaviste carem nad Sihemljanima, zato što je brat vaš.

Ako ste pravo i pošteno danas uradili prema Jerovalu i njegovu domu, onda veselite se s Avimelehom i neka se on veseli s vama. Ali ako niste, neka iziđe oganj od Avimeleha i spali Sihemljane i dom Milov i neka iziđe oganj od Sihemljana i od doma Milova i spali Avimeleha!

BELEŠKA

Avimeleh, sin Jerovalov od inoče majke, dođe u kuću oca svojega Jerovala sa gomilom plaćenih skitnica i pobi svu braću, sedamdeset na broju, a jedini izmače smrti Jotam, najmlađi sin Jerovalov. Tada se iskupiše Izrailji (Sihemljani) i izvikaše za cara ovoga nasilnika Avimeleha. A kad to javiše Jotamu, on otide na vrh gore Garizina, sakupi tamo narod i održa im ovaj govor.

Branislav Nušić

Branislav Nušić – RETORIKA / NAUKA O BESEDNIŠTVU / Odlomci

Branislav Nušić – KNJIGE, CITATI, AUTOBIOGRAFIJA…

Foto kolaži: Bistrooki – www.balasevic.in.rs
Preuzimanje delova tekstova, tekstova u celini, fotografija i ostalog sadržaja na sajtu je dozvoljeno bez ikakve naknade, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu ili fotografiji na www.balasevic.in.rs. Ispoštujte naš trud, nije teško biti fin. :)