PROROK ISAIJA – Proročko besedništvo

PROROK ISAIJA – Proročko besedništvo / Iz knjige: Branislav Nušić, RETORIKA / Beseda i beleška

Sv. pismo, Knjiga proroka Isaije

PROROČKO BESEDNIŠTVO

Čujte, nebesa, i slušaj, zemljo, jer Gospod govori: sinove odgojih i podigoh, a oni se odvrgoše od mene.

Vo poznaje gospodara svojega i magarac jasle gospodara svojega, a Izrailj ne poznaje; narod moj ne razume. Da grešna naroda, naroda ogrezla u bezakonju
semena zlikovačkog, i sinova pokvarenih! Ostaviše Gospoda, prezreše sveca Izrailjeva i vratiše se neznanju.

Što se više odmećete, sve više vreda sebi nanosite. Glava vam je i srce već iznemoglo. Od pete do glave ništa vam nije zdravo, nego uboj i modrice i rane
gnojave, ni isceđene, ni zavijene, ni uljem ublažene.

Zemlja vam je pusta, gradovi ognjem popaljeni; vaše njive brste tuđini na vaše oči i pustoše ih kao što opustošavaju tuđini.

I osta kći Sionska kao koliba u vinogradu, kao senica u gradini krastavaca, kao grad opkoljen. Da nam Gospod nad vojskama nije ostavio malo milosti, bili bismo kao Sodom, izjednačili bismo se sa Gomorom!

Čujte reč Gospodnju, knezovi Sodomski; poslušaj zakon Boga našega, narode Gomorski!

Što će mi mnoštvo žrtava vaših? — veli Gospod.

Sit sam žrtava paljenica od ovnova i pretiline od gojene stoke i ne marim za krv junčiju i jagnjeću i jareću. Kad dolazite da se pokažete preda mnom, ko
traži to od vas da gazite po mom tremu?

Ne prinosite više žrtve zaludne; na kad se gadim; a o mladinama i subotama i o sazivanju skupštine ne mogu da podnosim bezakonja i svetkovine. Na mladine vaše i na praznike mrzi duša moja, dosadiše mi, dodija mi podnositi.

Zato kad širite ruke svoje, zaklanjam oči svoje od vas i kad množite molitve ne slušam vas; ruke su vaše pune krvi. Umijte se, očistite se, uklonite zloću dela svojih ispred mojih očiju; prestanite zlo činiti.

Učite se dobro činiti, tražite pravdu, podržite potlačenoga, dajte pravicu siroti, branite udovicu.

Tada dođite, veli Gospod, pa se sudite. Ako su gresi vaši kao skerlet, postaće beli kao sneg; ako su crveni kao crvac, postaće kao vuna.

Ako ćete slušati, ješćete dobra zemaljska; ako li nećete, no budete nepokorni, mač će vas pojesti, jer to usta Gospodnja rekoše.

Kako se oskrnavi verni grad? Pun beše pravice, pravda nastavaše u njemu, a sada krvnici. Srebro tvoje posta troska, vino tvoje pomeša se s vodom. Knezovi su tvoji odmetnici i drugovi lupežima; svaki miluje mito i ide za darovima; siroti ne daju pravice i parnica udovička ne dolazi do njih.

Zato govori Gospod, Gospod nad vojskama, silni Izrailjev: Ha, izdovoljiću se na protivnicima svojim i osvetiću se neprijateljima svojim. I okrenuću ruku svoju na te i sažeći ću troske tvoje da te prečistim i ukloniću sve olovo tvoje.

I postaviću ti opet sudije kao i pre i savetnike kao ispočetka, i tada ćeš se zvati grad pravedni, grad verni. Sion će se otkupiti sudom i pravdom onih koji se u nj vrate, a odmetnici i grešnici svi će se satrti i koji ostavljaju Gospoda izginuće.

Jer ćete se posramiti od gajeva koje poželeste i zastideće se on vrtova koje izabraste. Jer ćete biti kao hrast kome opada lišće i kao vrt u kom nema vode. I biće junak kao kučine i delo njegovo kao iskra, i oboje će se zapaliti, i neće biti nikoga da ugasi!

BELEŠKA

Prorok Isaija se javlja 700. godine pre Hrista. On je carskoga roda, od oca Amosa, brata Avamasije, cara judejskog. Prorokovao je mnogo i mnoga su se proroštva njegova obistinila. Najvažnija su mu proroštva o vaploćenju Boga, začeću Presvete Deve, o Jovanu Preteči i o mnogim drugim događajima koji sa pojavom hrišćanstva nastaše. Reč mu je bila vrlo oštra, i u vreme cara Manasije, kada je grmeo protivu neznabožačkih običaja, ne štedeći ni cara ni glavare, sravnjujući tadanje prilike sa Sodomom i Gomorom, diže se protivu njega gnev vladara te ga uhvatiše i van Jerusalima živa prestrugaše testerom

Branislav Nušić

Branislav Nušić – RETORIKA / NAUKA O BESEDNIŠTVU / Odlomci

Branislav Nušić – KNJIGE, CITATI, AUTOBIOGRAFIJA…

Foto kolaži: Bistrooki – www.balasevic.in.rs
Preuzimanje delova tekstova, tekstova u celini, fotografija i ostalog sadržaja na sajtu je dozvoljeno bez ikakve naknade, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu ili fotografiji na www.balasevic.in.rs. Ispoštujte naš trud, nije teško biti fin. :)