Jovan Jovanović Zmaj – Ala je lep ovaj svet… (Đulići XLII)

Jovan Jovanović Zmaj – Ala je lep ovaj svet… (Đulići XLII)

XLII

Ala je lep

Ovaj svet, –

Onde potok,

Ovde cvet;

Tamo njiva,

Ovde sad;

Eno sunca,

Evo hlad;

Tamo Dunav

Zlata pun,

Ovde trava,

Ovde žbun.

Slavuj peva,

Ne znam gdi, –

Ovde srce,

Ovde ti!

Jovan Jovanović Zmaj