Jovan Jovanović Zmaj – Pesmo moja zakiti se cvetom… (Đulići XLVII)

Pesmo moja zakiti se cvetom… (Đulići XLVII)

Pesmo moja, zakiti se cvetom,
Pesmo moja, zamiriši svetom;
Još sva srca ohladnila nisu, –
Poznaće te, pesmo, po mirisu!

Poznaće te da si čedo milja,
Da ti ljubav majka i dadilja.
Da si rada pevati o slasti,
Razumeće što ne umeš kaz’ti.

Pesmo moja, već si na poletu,
Pozdravi mi sve na ovom svetu,
Pozdravi mi slavlje i golube,
I sva srca što se silno ljube.

Jovan Jovanović Zmaj