Miroslav Mika Antić – POSLE LJUBAVI

POSLE LJUBAVI

Važno je, možda, i to da znamo:
čovek je željan — tek ako želi,
i ako celog sebe damo
— tek tada možemo i biti celi.

Saznaćemo — tek ako kažemo
reči iskrene, istovetne.
I samo onda kad i mi tražimo
moći će neko i nas da sretne.

Miroslav Mika Antić