Rajner Marija Rilke – MOJ ŽIVOT

MOJ ŽIVOT

Moj život nije ovaj strmi čas,
čas kad ovako žurno stremim.
Pred svojim žitnim poljem ja sam klas,
tek jedan glas sam samo, i to glas
što prvi sred mog mnogoglasja nemi.

Između dva sam zvuka dubok muk,
koji ih trajnom usklañenju goni:
jer preti da nadjača smrti zvuk —

No tamnoga ih intervala luk
miri.
Lepotom starom pesma zvoni.

Rajner Marija Rilke

Časlovac

(prevod: Branimir Živojinović)