Oznaka: Vuk Stefanović Karadžić

NARODNE LIRSKE LJUBAVNE PESME

NARODNE LIRSKE LJUBAVNE PESME Narodne lirske ljubavne pesme su najrasprostranjenija vrsta narodnih lirskih pesama. Najlepši i najbogatiji različitim emocijama je tematski krug narodnih lirskih ljubavnih pesama.One se međusobno veoma razlikuju …