Vuk Stefanović Karadžić

NARODNE LIRSKE LJUBAVNE PESME

NARODNE LIRSKE LJUBAVNE PESME Narodne lirske ljubavne pesme su najrasprostranjenija vrsta narodnih lirskih pesama. Najlepši i najbogatiji različitim emocijama je tematski krug narodnih lirskih ljubavnih pesama.One se međusobno veoma razlikuju po temama. motivima, osećanjima i melodiji. Govore o strepnji i ljubavnoj čežnji, radosti ljubavnih sastanaka, ali i o tuzi i bolu, ljutnji i gnevu onih …

NARODNE LIRSKE LJUBAVNE PESME Pročitaj više »