Tin Ujević – Ove su riječi crne od dubine

* * *

Ove su riječi crne od dubine,
ove su pjesme zrele i bez buke.
– One su, tako, šiknule iz tmine,
i sada streme ko pružene ruke.

Nisam li pjesnik, ja sam barem patnik
i katkad su mi drage moje rane.
Jer svaki jecaj postati će zlatnik,
a moje suze dati će đerdane.

– No one samo imati će cijenu,
ako ih jednom, u perli i zlatu,
kolajnu vidim slavno obješenu,
ljubljeno dijete, baš o tvome vratu.

Tin Ujević, KOLAJNA (1920)

–> VIDEO – Recitacija <–