Duško Trifunović – DVA JARCA

DVA JARCA

Dva su jarca vrlo prosta
pošli preko uskog mosta
jedan s jedne strane        drugi s druge strane

Skupili se navijači
da gledaju ko je jači
ili jedna strana      ili druga strana

Stali jarci pa se mjere
onda počne da se dere
jedan s jedne strane      drugi s druge strane

Sklanjaj mi se ružna stoko
baciću te u duboko
viče jedna strana      viče druga strana

Kad su došli nasred mosta
jedan reče – sad je dosta
i sa jedne strane      i sa druge strane

Vratimo se svaki sebi
da do tuče došlo ne bi
ni sa jedne strane      ni sa druge strane

Vratiše se pa se smiju
pusti ljude da se biju
i sa jedne strane      i sa druge strane

Vi ste ovu priču znali
niste ni vi s kruške pali
jedan s jedne grane      drugi s druge grane

Duško Trifunović

Video: Recitacija pesme DVA JARCA Duška Trifunovića