Ivo Andrić – LANJSKA PJESMA

Ivo Andrić – LANJSKA PJESMA

Mirišu silno bijeli cvjetovi
i pada sitna kiša proljetna,
ja kisnem sam.

O nitko ne zna kako je
teško hoditi sam i bolestan,
bez ikog svoga,
u zlatno proljeće.

U srcu mome nema ljubavi,
u srcu mom su tavni spomeni,
davni i mučni.

Silno mirišu bijeli cvjetovi.
Kisnem. Bez mira, bez ljubavi.
Sam i žalostan.

Ivo Andrić

Video: Pesmu Ive Andrića LANJSKA PJESMA govori Ivan Marinković 01:02