Ljubivoje Ršumović – DR (Miš je dobio grip)

Ljubivoje Ršumović – DR (Miš je dobio grip)

  • Posted on: 16/01/2018
  • By:

DR

Miš je dobio grip 
Pa je seo u džip
I prevalio put dugačak
Da ga pregleda dr Mačak

Doktor pacijenta štipnu
Pacijent nešto zucnu
Doktor mu leđa pipnu
Zatim ga u čelo kucnu

SA MOJE TAČKE GLEDIŠTA
NIJE TI NIŠTA

To kaza
Pa ga smaza

 

Ljubivoje Ršumović