Miroslav Mika Antić – CRTEŽI KREDOM

CRTEŽI KREDOM

Kod nas po zidovima
i duž svih trotoara
deca povazdan
nešto kredama crtaju.

Ima tu Indijanaca
i krezubih gusara
što ovolikim očima,
evo, ovako kolutaju.

Za svaki slučaj
ne prilazi im blizu
da ti užinu ne odgrizu.

Onda:
vidim od juče
i neke krave okolo čuče.
Krave šupljoglave.
I troglave.
Neke sa čudnim šeširima,
a neke uglavnom gologlave.

Ne bi ih poznao niko,
jer liče na prasiće prave,
al’ piše: „Ovo su krave.“
I tako znam da su krave.

Dalje:
poređale se neke
rogate, nogate mačke.
Hodaju naopačke.
Uši im kao značke.
Glave im kao tačke.

I još dalje:
poređale se neke
kosate, nosate čike.
Oči im ovolike.
Ruke još ovolike.

Sve takve nekakve slike.
Moram na kraju da kažem,
i važno je da znate:
na crtežima su lepe
jedino seke i bate.

Jer deca su uvek lepa,
jednako lepa sva redom,
svejedno da li ih slikate
za album aparatom,
il’ nažvrljate kredom.

Miroslav Mika Antić