Vesna Parun – Opiranje dokolici

Opiranje dokolici

Ja još letim ali slomljenih krila
Moja samosvijest lovca se neosjetno
okreće put mene i na tragu
vlastitoj duši ne može da klone
niti da se usprotivi. I nema ekstaze
koja bi me spasila od stvari.

Moj duh (ubrana jabuka na stolu)
posmatra sebe
i trune zasićen.

Ja još letim ali slomljenih krila.

O zašto se tako neumoljivo
naviknuh da živim.

Vesna Parun

Video:  Pesmu  “Opiranje dokolici” čita Vesna Parun, 1968. godine