Miroslav Mika Antić – Kako nastaje pesma (Rajner Marija Rilke)

Miroslav Mika Antić citira Rilkea o tome kako nastaje pesma (iz novele “Zapisi Maltea Lauridsa Brigea “ / “The Notebooks of Malte Laurids Brigge” – Rajner Marija Rilke / Rainer Maria Rilke (1910))
Stihovi nisu osećanja kako to ljudi misle, osećanja imamo dovoljno rano, nego su iskustva. Da bi se napisao samo jedan stih čovek mora da vidi mnoge gradove, da poznaje životinje, da oseti let ptica i da zna kakve pokrete čine cvetovi kad se jutrom otvaraju. Mora da razmišlja o putevima koji vode kroz nepoznate krajeve, o neočekivanim susretima, o odlascima za koje je već dugo znao da se približavaju…

 

***