Aleksa Šantić – VEČE NA ŠKOLJU

Aleksa Šantić – VEČE NA ŠKOLJU / Pesmu iz 1904. govori Voja Brajović / Tekst pesme:

Pučina plava
Spava,
Prohladni pada mrak.
Vrh hridi crne
Trne
Zadnji rumeni zrak.

I jeca zvono; —
Bono,
Po kršu dršće zvuk;
S uzdahom tuge
Duge
Ubogi moli puk.

Kleče mršave
Glave
Pred likom boga svog.
Ištu… No tamo,
Samo
Ćuti raspeti bog…

I san sve bliže
Stiže.
Prohladni pada mrak.
Vrh hridi crne
Trne
Zadnji rumeni zrak.

1904.

Aleksa Šantić

Video: Pesmu Alekse Šantića VEČE NA ŠKOLJU govori Voja Brajović.