Aleksandar Blok – U polutami crkve…

U polutami crkve, tamo,
Žižak na ikone sjaj toči.
Živa će noć da virne samo
U tvoje nezaspale oči.

U rečima o umu neba
Dah zemlje oseća se svud.
Tamo, pod svodom – sumrak vreba,
Tu – klupe kamene još stud.

Slučajnog susreta vrelina
S kubeta dahnu jedva čujno
Na sneni sjaj iz stearina,
Na ikone, na cveće rujno.

I nadahnuće od ćutanja,
I tvoje misli koje kriješ,
I mutan osećaj spoznanja
I drhtaj goluba i zmije.

1902.

Aleksandar Blok, ciklus „O divnoj dami“

Prevod: Miodrag Sibinović
Aleksandar Blok, Prsten života, BIGZ, 1975.