Dušan Duško Radović – ZAŠTO POSTOJE MIŠEVI

ZAŠTO POSTOJE MIŠEVI

Kad ne bude krava
– neće biti mleka…
Neka, neka,
može i bez mleka!

Kad ne bude mleka
– neće biti sira…
I bez sira
može da se bira!

Kad ne bude sira
– neće biti miša!…
Pašće kiša
i kad nema miša!

Kad ne bude miša
– neće biti mačke…
Neće biti, neće biti mačke!

Prvoj mački rečeno je redom:
utorkom i sredom
spavaćeš pod gredom.
Četvrtkom u šupi,
nedeljom u rerni…

Kobajagi spavaj,
kobajagi hrči…
A kad miš protrči,
onaj mišić grao,
i kad bude sira krao,
ti vikni: mrnjaooo!

To je prva mačka
rekla drugoj mački,
kada su sredom
spavale pod gredom.

Tu je vest
mačka pet rekla mački šest.
To je mačka osam
rekla mački devet,
kada su jednom
pobegle pod krevet.

I te su se tačke
držale sve mačke:
od mačkine mačke mačke
do današnje mačke.

Zbog toga je vrlo važno
da nam krave budu zdrave,
da od mleka sir naprave,
da miš sivi sira krade
– da i mačke rade.
Da i mačke nešto važno,
nešto važno rade!

Dušan Duško Radović

Video: Dušan Duško Radović čita svoju pesmu ZAŠTO POSTOJE MIŠEVI.