Fridrih Šiler

Fridrih Šiler (nem. Friedrich Schiller; Marbah am Nekar, 10. novembar 1759 — Vajmar, 9. maj 1805) je bio nemački pesnik, dramaturg, filozof i istoričar. Svojim značajem u književnosti klasicizma i romantizma, Šiler zauzima centralno mesto u nemačkoj i evropskoj književnosti.
Među velikim poštovaocima Šilerovog dela su Dostojevski, Betoven, Đuzepe Verdi i Tomas Man.

PESME

ODA RADOSTI

DITIRAMB

RUKAVICA

POKLONIK

OČEKIVANJE

MOMČE NA POTOKU

ANTIKA PUTNIKU SA SEVERA

PEVAČEV OPROŠTAJ

 

DELA
Poezija
Veče (1776)
Osvajač (1777)
Elegija o smrti mladića (1780)
Oda radosti (1786)
Grčki bogovi (1789)
Umetnici (1789)
Ibikovi ždrali (1797) – balada
* Reči iluzije (1799)
Kasandra (1802)

Pozorište
Razbojnici (Die Räuber) (1781)
Fijeskova zavera u Đenovi (Die Verschwörung des Fiesco zu Genua) (1782)
Spletka i ljubav (Kabale und Liebe) (1783)
Oda radosti (Ode an die Freude) (1785)
Don Karlos (1787)
Devica Orleanska (1801)
Vilhelm Tel (Wilhelm Tell) (1804)
nemački prevod Magbeta od Vilijama Šekspira (1800)
Almanah Muza (Musenalmanach) (1797)
Valenštajn (1799)
Meri Stjuart (1800)
Verenici iz Mesine (1803)

Eseji
O estetičkom vaspitanju čoveka (Über die ästhetische Erziehung des Menschen) (1795)
Epigrami Ksenije (zajedno sa Geteom) (1797)
O odnosu životinjske prirode čoveka sa njegovim razumom (1777)
O ljupkosti i dostojanstvu (1793)
O naivnom i sentimentalnom pesništvu (1796)
Istorijska dela
Istorija otpadništva ujedinjene Nizozemske (Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung) (1788)
Istoija Tridesetogodišnjeg rata, (Geschichte des dreißigjährigen Krieges) (1790)

Pisma
Pisma Kerneru, Vilhelm fon Humboltu, Geteu, itd.

Izvor: Wikipedia