Jovan Dučić – JUTRA SA LEUTARA

Jovan Dučić – JUTRA SA LEUTARA

„Veliki breg Leutar koji se diže iznad mog rodnog Trebinja, kao modro platno između neba i zemlje, nosi ilirsko ili grčko ime po reči elefterija, što znači sloboda. Sa ovog se brega vidi na vedrom danu, preko mora koje je u blizini, obala Italije. Taj veliki vidokrug nije bio bez uticaja na moj zavičaj i njegove ljude.“ („Beleške o sebi“ – Jovan Dučić)

Jovan Dučić – O LJUBOMORI (JUTRA SA LEUTARA)

Jovan Dučić – O MIRNOĆI (JUTRA SA LEUTARA)

Jovan Dučić – O PLESU (JUTRA SA LEUTARA)

Jovan Dučić – O RAZOČARENJU (JUTRA SA LEUTARA)

Jovan Dučić – O ULJUDNOSTI (JUTRA SA LEUTARA)