Jovan Dučić – MIRNA PESMA

Jovan Dučić – MIRNA PESMA / PESME LJUBAVI I SMRTI (Prijatelju Slobodanu Jovanoviću)

U zenice me neprestano gleda:
Šta traži u mojim očima ta žena?
Sjaj magijski nekog sunca koje seda —
Jednu drugu ženu i druga vremena?

Jer zaljubljen pogled žene dobro vidi
U očima našim, kroz sivu dubinu,
Sve tragove kojim neprijatelj minu,
I njegov sen kao tamni sen na hridi.

Dugo sja na oku tugom večno mladom
Lik žene što ga je očarala jednom;
Zato jedna žena zna kad pođe kradom
Pogled za odbeglom i za nedoglednom.

Od prošlosti je duša napravljena;
Slike su po cveću zrak sunca od juče;
Od svačega je pala neka sena;
I usahle reke i sad negde huče.

A naše ljubavi što su davno pale,
Kao pobijena jata na pô puta,
Još žive životom svog prvog minuta
U očima što su nekad rasplakale.

Jovan Dučić

Iz knjige: Jovan Dučić Sabrana dela, knjiga druga, PESME LJUBAVI I SMRTI / Pisano u Beogradu, Sofiji, Rimu, Atini, Madridu i Ženevi 1903.—1925. / Prijatelju Slobodanu Jovanoviću / Izdaje: Izdavačko preduzeće „Narodna Prosveta“, Beograd

Video: Jovan Dučić – MIRNA PESMA, govori Dragan Mićanović