Jovan Jovanović Zmaj – NA LEDU

NA LEDU

Oj duledu, duledu —
ovako je na ledu.
Noge kao strele,
teraj, braco, sele!

Veselo je, veselo,
sve se živo kreće.
Nos se malo crveni,
al’ otpasti neće.

Jedan leti upravo,
drugi malo kruži;
svako čeka pohvalu,
ako je zasluži.

Oj duledu, duledu —
ovako je na ledu.
Tu je život pravi —
dok se ne otkravi.

Jovan Jovanović Zmaj